Zapewniamy Opiekę logopedy

Przedszkole ABC współpracuje z wykwalifikowanym i doświadczonym logopedą, którego głównym zadaniem jest wspieranie prawidłowego rozwoju mowy Naszych Podopiecznych poprzez:
 

  • diagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości,
  • stymulowanie mowy,
  • terapię zaburzeń mowy.  

Organizowane w naszej placówce zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Ich głównym celem jest:
 

  • wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które w przyszłości będą decydować o powodzeniu oraz sukcesach dziecka w edukacji szkolnej;
  • terapia ukierunkowana na leczenie powstałych wcześniej wad i zaburzeń mowy, ,
  • stymulowanie i zachęcanie dzieci do rozwijania swojego zasobu słownictwa. .
       

W naszym przedszkolu opiekę logopedyczną zapewnia Monika Tryc ? absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ciocia Monika ukończyła pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz logopedię. Fachowa, a zarazem zawsze uśmiechnięta dba o to, żeby Nasze Dzieci mówiły płynnie i wyraźnie. Okazywane przez Ciocię wsparcie i zainteresowanie to wspaniała motywacja do dalszego doskonalenia umiejętności językowych.