Zajęcia dodatkowe
rytmika
 

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przedszkolaka nie byłby możliwy bez opanowania umiejętności z zakresu rytmiki. Naszym Podopiecznym oferujemy profesjonalne zajęcia z rytmiki dla dzieci, w ramach których realizujemy aktywności muzyczne dostosowane do możliwości oraz potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
 

Zajęcia z rytmiki obejmują:
 

  • ćwiczenia słuchowo motoryczno - kinezjologiczne,
  • muzyczne zabawy z opowiadaniami i zagadkami inspirowanymi wyobraźnią oraz aktualną wiedzą dzieci o otaczających ich świecie,
  • śpiewanie piosenek przy akompaniamencie instrumentu,
  • taniec jako zabawa z elementami muzyko i choreoterapii,
  • zajęcia choreograficzne z choreografią do polskich tańców ludowych, utworów etnicznych innych krajów oraz znanych i lubianych utworów muzyki klasycznej i nowoczesnej,
  • aktywne słuchanie muzyki (gra na instrumentach),
  • muzyczno-taneczne animacje z rekwizytami, w tym bale organizowane z różnych okazji oraz występy okolicznościowe.