Zajęcia dodatkowe
Język Angielski
 

W trakcie pierwszych lat życia dziecko przyswaja ogromne ilości informacji, po które w miarę potrzeb sięga na późniejszych etapach swojego rozwoju. Nic więc dziwnego w tym, że okres przedszkolny to idealny czas do rozpoczęcia nauki języka obcego, która dodatkowo stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka i przekłada się na późniejsze sukcesy szkolne..

Podopieczni Przedszkola ABC od już od pierwszych dni nauki w naszej placówce mogą korzystać z dobrodziejstw wczesnej nauki języka obcego. Dla Naszych Przedszkolaków przygotowaliśmy zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Program, który realizujemy w naszym przedszkolu uwzględnia rozwój wszystkich umiejętności językowych u dzieci. W trakcie zajęć szczególną uwagę kierujemy na doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, a w drugiej kolejności na umiejętność mówienia w języku obcym.

W trakcie zajęć korzystamy z narzędzi dostosowanych do wieku oraz możliwości naszych podopiecznych: 
 

  • karty obrazkowe typu flashcards,
  • piosenki,
  • zabawy ruchowe (Total Physical Response),
  • gry,
  • zabawy językowe.