Odpłatność za Publiczne Przedszkole w roku szkolnym
2017/2018

Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt dziecka w wymiarze 5 godzin dziennie, powyżej ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas w wysokości 1,30zł.

 
Płatność przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu.

Nr konta Przedszkola Publicznego
33 1140 2004 0000 3202 7544 4945